logo
Bevásárló kosár

vyhladavanie

Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek fogyasztók részére

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen általános szerződési feltételek  (a továbbiakban „Szerződési feltételek“) az eladó: fishmaster s.r.o., statisztikai számjel: 47 737 697, székhely: 89 Čierna Voda 925 06, bejegyezve a Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 34222/T, (a továbbiakban "eladó") és a vevő-fogyasztó (a továbbiakban szintén mint „ügyfél”) között létrejött adásvételi szerződésből a szerződő felek számára keletkező jogokat és kötelességeket szabályozzák, amely szerződés tárgya áru adásvétele az eladó webáruházában.    

Az eladó elérhetőségi adatai:

e-mail: fishmaster@fishmaster.hu

e-mail: fishmaster@fishmaster.sk  
telefon: +421905 326 006    
levelezési cím: Hodská 370/44, 924 01 Galanta

Számlaszám a készpénzmentes átutalásokhoz:
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84176745
IBAN számlaszám: HU85 1160 0006 0000 0000 8417 6745

Felügyeleti szerv:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Nagyszombati Felügyelete
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Felügyeleti Részleg   
telefon: 033/321 25 27, 033/321 25 21
fax: 033/321 25 23

 

1.2. Vevőnek a Szerződési feltételek jelen részének céljára fogyasztó számít.

1.3. Fogyasztónak jelen Szerződési feltételek céljára olyan természetes személy számít, aki az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenységének, munkahelyi kötelességének vagy hivatásának keretein belül jár el.

1.4. A vevő, mint fogyasztó, a rendelés leadása során megadja elsősorban az utónevét, vezetéknevét, postai és számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét. 

1.5. Az Általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést kötnek, amelyben eltérnek az Általános szerződési feltételekben megállapodott feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyt élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.   

1.6. Az eladó által üzemeltetett webáruház árujegyzéke az általában forgalmazott termékek katalógusa, az eladó pedig nem garantálja az ott feltüntetett összes áru azonnali hozzáférhetőségét. Az áru hozzáférhetőségét a vevő számára a vevő kérése alapján megerősítik.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó kötelező érvénnyel elfogadja a vevő adásvételi szerződésre irányuló javaslatát, amelyet a vevő az eladó webáruházában kitöltött és elküldött formanyomtatvány segítségével tesz meg (a továbbiakban „megrendelés”). Ha az eladó és a fogyasztó a www.fishmaster.sk weboldal segítségével kötnek adásvételi szerződést, az eladó köteles betartani mindazon feltételeket, amelyeket a távollevők közötti, vagy az eladó üzlethelyiségein kívüli áruértékesítés és szolgáltatásnyújtás során nyújtott fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 Tt. sz. hatályos törvény biztosít (a továbbiakban „A fogyasztóknak az áru adásvétele során biztosított védelméről szóló törvény”). Az áruk és szolgáltatások valamennyi ára, valamint a webáruház összes illetéke a hozzáadottérték-adóval együtt van feltüntetve.

2.2. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadását az eladó munkatársa legkésőbb a rendelést követő munkanap megteszi. A kötelező érvényű elfogadás – amelyet „a rendelés igazolásának” neveznek - elektronikus postán történik, miután megkapták a vevő rendelését és ellenőrizték az áru hozzáférhetőségét, az érvényes árakat és a vevő által kért szállítási határidőt. Ha az eladó magasabb árat állapít meg, köteles a kötelező érvényű elfogadás előtt az ügyféltől engedélyt kérni az aktuális árjegyzék szerinti ármódosításra. A szerződéses viszony csak azt követően jön létre, miután az ügyfél elfogadta az árváltoztatást, az eladó pedig ezután elfogadta a megrendelést. A megrendelésnek az eladó elektronikus rendszerébe történő fogadásáról szóló automatikus Tájékoztatás, amelyet a vevő az e-mail címére közvetlenül a rendelésének elküldése után megkap, nem számít a rendelés kötelező érvényű elfogadásának; az a Tájékoztatás csupán informatív jellegű, amely arról tájékoztatja a vevőt, hogy a rendelését megkapták. A vevő e-mail címére szükség esetén elküldik az összes további információt a rendelésével kapcsolatban.

2.3. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza főként az adásvételi szerződés tárgyát képező áru megnevezését és közelebbi jellemzését, továbbá az áru és/vagy egyéb szolgáltatás árát, az áru szállításának határidejét, az áru átadási helyének megnevezését és adatait, az árunak vevő részére a megállapodott helyre történő kiszállításának árát, feltételeit, módját és határidejét, az eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám, stb.), esetleg egyéb adatokat.

2.4. A hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004. Tt. sz. törvény értelmében 2013. január 1-től a már kiállított adóügyi dokumentumon (számlán) nem lehet megváltoztatni az adatokat. Az adóügyi dokumentumon (számlán) az adatokat csak akkor lehet megváltoztatni, ha az ügyfél még nem vette át és nem fizette meg az árut.

2.5. Folyamatban lévő akciók esetén az árunak az eladó webáruházában történő értékesítésére a jelen általános szerződési feltételeken kívül az illető akció kötelező érvényű feltételei is vonatkoznak.  Ha a vevő az illető akció kötelező érvényű feltételeivel ellentétben rendel árut, az eladónak joga van a vevő rendelését érvényteleníteni.  A megrendelés érvénytelenítéséről az ügyfelet e-mailben értesítik, és ha a vételárat vagy egy részét már megfizette, akkor a pénzt az általa megjelölt számlára 14 napon belül visszatérítik, ha az eladóval nem állapodik meg másként. 

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1. Az eladó köteles:

a. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján eljuttatni a vevőnek az árut a megállapodott mennyiségben, minőségben és határidőn belül, és köteles azt becsomagolni és előkészíteni a szállításra olyan módon, amit annak állagmegőrzése és védelme megkövetel,

 b. biztosítani, hogy a szállított áru összhangban legyen a Szlovák Köztársaság jogszabályaival,
c. legkésőbb az áruval együtt átadni a vevőnek írott vagy elektronikus formában mindazon okmányokat, amelyek az áru átvételéhez és használatához szükségesek, továbbá azokat az okmányokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak (szlovák nyelvű használati utasítás, adóügyi okmány). 

3.2. Az eladónak joga van arra, hogy számára a vevő a szállított áru vételárát szabályszerűen és időben teljesítse.

3.3. Az eladónak joga van a rendelés kötelező jellegű elfogadása előtt törölni a rendelést, ha a készletek kiárusítása miatt, vagy az áru hozzáférhetetlensége miatt nem tudja a vevőnek szállítani az árut a jelen szerződési feltételek által meghatározott határidőn belül, vagy olyan áron, amely a webáruházban van feltüntetve, amennyiben nem állapodik meg a vevővel pótteljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfelet telefonon vagy e-mailben értesítik, és ha a vételárat vagy egy részét már megfizette, akkor a pénzt az általa megjelölt számlára 14 napon belül visszatérítik, ha az eladóval nem állapodik meg másként.

3.4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az áru személyes átvételekor ellenőrizze a vevő, vagy az áru személyes átvételére meghatalmazott személy személyazonosságát, mégpedig abban az esetben, ha a vevő az áru szállítását készpénzben, vagy banki átutalással fizeti.

4. A vevő jogai és kötelességei

4.1. A vevő köteles:
a. átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
b. megfizetni az eladónak a megállapodott vételárat a megállapodott fizetési határidőben, beleértve az áru kézbesítési költségeit is,
c. tartózkodni az eladó jó hírnevének csorbításától,
d. a szállítólevélen aláírásával, vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.

4.2. A vevőnek joga van ahhoz, hogy számára az árut a szerződő felek által a megrendelés kötelező jellegű elfogadásában megállapodott mennyiségben, minőségben, határidőben és helyre szállítsák.

5. Kézbesítési és fizetési feltételek

5.1. Az árut az eladó webáruházában kiállított minták, katalógusok, típuslevelek és színtárcsák alapján kínálják eladásra.

5.2. Az árut futárszolgálattal küldjük. A postaköltség a következő: 19kg-ig 2240 forint, 19kg-tól 30kg-ig a postaköltség 3200 forint, ha a csomag értéke meghaladja a 32000 forintot, a postaköltség ingyenes. A 30kg feletti csomag kiszállításának az árát individuálisan határozzuk meg, és értesítjük önt. Az átutalással való fizetés ingyenes, az utánvetel pedig 320 forint. A kézbesítés ideje az érvényes megrendelés kézbesítésétől és annak eladó általi visszaigazolásától számított 1-5 munkanap. Ha az eladó és a vevő nem állapodtak meg másként, az eladó köteles az árut késedelem nélkül eljuttatni a vevőnek, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Ha az eladó nem teljesítette az áru átadására vonatkozó kötelességét az előző mondat szerinti határidőben, a vevő felszólítja őt, hogy kézbesítse az árut az általa meghatározott utólagos megfelelő határidőben. Ha az eladó a megfelelő utólagos határidőn belül sem kézbesíti az árut, a vevő elállhat a szerződéstől.

5.3. A vevőnek azon a helyen kell átvennie az árut, amely a vevő rendelésének eladó általi elfogadásában szerepel. Ha a vevő anélkül, hogy előzőleg írásban elállt volna a szerződéstől, nem veszi át az árut az adásvételi szerződésben ill. a kötelező érvényű elfogadásban feltüntetett határidőt követő 5 munkanapon belül, az eladó kártérítést követelhet a sikertelen kézbesítés megkísérlésével járó valós költségeinek megfelelő mértékben. Öt munkanappal azt követően, amikor a vevő köteles lett volna átvenni az árut, az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől, és eladhatja az árut harmadik személynek. Ha az ügyfél nem veszi át az árut az első kézbesítés alkalmával, és kéri az áru ismételt kézbesítését, köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésének költségeit.  

5.4. Az eladó felszólíthatja a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapodott határidő letelte előtt.

5.5. Az áru tömege, méretei és további adatai az eladó katalógusaiban, prospektusaiban és egyéb dokumentumaiban vannak feltüntetve, a gyártó által közölt adatok szerint.

5.6. Az áru kézbesítésének helye a megrendelés eladó általi elfogadásában megjelölt hely, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg másként.

5.7. Ha az eladó az árut a vevőnek a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre kézbesíti, a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy biztosítani annak átvételét egy olyan személy által, akit távolléte esetére az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére meghatalmazott, és köteles aláírni az áru kézbesítéséről és átadásáról szóló feljegyzést. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételével meghatalmazott harmadik személy köteles felmutatni az eladónak az adásvételi szerződés és az áru megfizetését igazoló dokumentum eredetijét vagy másolatát, valamint az írásos meghatalmazást. Ha meg kell ismételni az áru átadását azért, mert a vevő nem tartózkodik az adásvételi szerződésben megállapodott átadási helyen, minden emiatt felmerülő költséget a vevő visel, főképpen az áru adásvételi szerződésben meghatározott átadási helyre történő ismételt kézbesítésének költségét, valamint a raktározási díjat. Az áru a jelen általános szerződési feltételek 10.2. pontja értelmében számít átvettnek.

5.8. A vevő ellenőrizheti a küldeményt, tehát az árut, valamint annak csomagolását, közvetlenül annak kézbesítésekor. Ha a vevő megállapítja, hogy az áru, vagy annak csomagolása mechanikailag sérült, köteles ezt közölni a szállítóval, és annak jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát.  Ha a vevő az áru átvételekor észleli, hogy az áru meg van sérülve, köteles az átvételkor megtagadni az áru átvételét és jegyzőkönyvet készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárfelvételi jegyzőkönyv), amelynek helyességét a szállító igazolja. Az így elkészített, és az eladónak kézbesített jegyzőkönyv alapján az eladó a káresemény szállítóval történő lezárását követően felkínálhatja az áru hibájának eltávolítását, árengedményt, és az áru eltávolíthatatlan hibái esetén új árut szállíthat a vevőnek. Az ilyen jellegű későbbi reklamációkat csak akkor lehet elfogadni, ha a vevő bizonyítja, hogy az áru már az átvétel idején is hibás volt.

5.9. A vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, ha az eladó nem kézbesíti az árut a szerződési feltételek 5.2. pontjában meghatározott határidőn belül, az eladó pedig köteles visszaadni a vevőnek a vételár már megfizetett részét a jelen általános szerződési feltételek 10.8. pontja értelmében.

5.10. Minden küldeményhez mellékelve van a számla - adóügyi okmány, amely egyidejűleg garancialevélként is szolgál, ha a megrendelt áruhoz nincs mellékelve a gyártó egyedi garancialevele.

5.11. Fizetési módok: készpénzfizetés, fizetés utánvéttel, az eladó számlájára történő átutalással vagy befizetéssel.

6. Vételár

6.1. A vevő köteles az eladónak az áru adásvételi szerződésben és/vagy az adásvételi szerződés megkötésének idején érvényes árjegyzékben meghatározott vételárát megfizetni, az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekkel együtt (a továbbiakban "vételár") készpénzben, utánvéttel az áru kézbesítésének helyszínén, vagy átutalással illetve befizetéssel az eladó azon számlájára, amely a megrendelés kötelező jellegű elfogadásában van feltüntetve. Az eladó weblapján feltüntetett összes ár végleges. A végleges árhoz hozzászámítják a postaköltséget. Az áruért a vevő azt az árat fizeti, ami az eladó honlapján fel van tüntetve a rendelés idején. A vevőknek nyújtott egyedi engedmények külön megegyezés tárgyát képezik.

6.2. Ha a vevő az eladónak a vételárat készpénzmentes átutalás formájában fizeti, a fizetés napjának az a nap számít, amikor a vételár teljes összegét jóváírták az eladó számláján.

6.3. A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru vételárát az adásvételi szerződésben megállapodott határidőben, azonban legkésőbb az áru átvételekor.

6.4. Ha a vevő megfizeti az eladónak az áru adásvételi szerződésben megállapodott vételárát, a vevő csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint állhat el az adásvételi szerződéstől és kérheti vissza a vételárat.   

6.5. Az áru összeszerelésével és kiszállításával kapcsolatos költségek nincsenek beleszámítva az áru vételárába, az eladó pedig ezeket a szolgáltatásokat nem köteles nyújtani a vevőnek.

6.6. Minden akció a készlet kiárusításáig érvényes, ha a konkrét termék esetében ez nincs eltérően meghatározva.

6.7. Ha a visszaadott vagy reklamált áru vételárát, valamint az olyan áru vételárát, ahol elálltak a szerződéstől, a vevő ajándékutalvánnyal, vagy ajándékutalvány és pénz kombinációjával fizeti, az eladó a vevőnek a vételárat azonos formában téríti vissza, mint ahogy azt a vevő megfizette. A visszatérített ajándékutalvány értéke azonban nem lehet magasabb, mint a vevő által az áru vételekor fizetett ajándékutalvány értéke. Ha az ajándékutalványok visszatérítése objektív okokból kifolyólag nem lenne lehetséges, főleg azért, mert az eladónak nem áll rendelkezésére megfelelő értékű ajándékutalvány, az eladó a vevőnek pénzbeli ellentételezést fizet.

7. A tulajdonjog megszerzése és az áru kárveszélyének átszállása

7.1. Az árunak a megállapodott helyen történő átvételével az áru tulajdonjoga átszáll a vevőre.

7.2. Az áru kárveszélye akkor száll át a vevőre, ha átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az eladó a rendelkezésére bocsátja az árut, a vevő pedig nem veszi azt át.

8. Panaszkezelési szabályzat (hibákért való szavatosság, jótállás, reklamációk)

8.1. Az eladó felelősséget vállal az áru hibáiért, a vevő pedig köteles késedelem nélkül bejelenteni a reklamációt az eladónál az érvényes panaszkezelési szabályzat szerint. A vevőt a garanciális és garancián kívüli szerviz-szolgáltatásokat nyújtó szervizhelyekről szükség esetén és kérés alapján telefonon, vagy e-mailben tájékoztatják.  

8.2. A reklamációk intézésére ez a Panaszkezelési szabályzat vonatkozik.

8.3. A Panaszkezelési szabályzat a vevő által az eladó webáruházában elektronikusan megvásárolt árura vonatkozik. 

8.4. A Panaszkezelési szabályzat ebben a formában minden üzleti helyzetre érvényes, ha nincsenek szerződésben megállapodott egyéb garanciális feltételek.
8.5. A vevő az eladóval szemben csak olyan áruval kapcsolatban érvényesíthet jótállást, amely olyan hibákkal rendelkezik, amelyek a gyártó, szállító vagy eladó hibájából keletkeztek, vonatkozik rá jótállás, és az eladónál lett véve. 
8.6. A vevő az áru átvételekor megvizsgálhatja az árut.

8.7. A jótállási idő alatt az ügyfélnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására, miután átadta az árut annak tartozékaival, dokumentációjával, és használati utasításával együtt az eladó meghatalmazott képviselőjének a garancialevéllel, illetve a vételár megfizetését igazoló okmánnyal (amely egyúttal garancialevélként szolgál) egyetemben.

8.8. A reklamációt az eladó írásban, elektronikusan, vagy telefonon intézi. Ha az áru hibás, a 250/2007. Tt. sz. fogyasztóvédelemről szóló és a 372/1990. Tt. sz. szabálysértésekről szóló törvényt módosító hatályos törvény (a továbbiakban "Törvény") 18. szakasz 2. bekezdésének rendelkezésével összhangban az ügyfél reklamálhat az eladó üzemegységében oly módon, hogy az árut a tartozékaival együtt eljuttatja a Hodská 370/44, 92401 Galanta címre és kitölti a reklamációs űrlapot, amit a reklamált áruval együtt elküld, vagy a reklamációs űrlapot elektronikusan kézbesíti. A reklamációkor a vevő köteles felmutatni a garancialevet (ha volt kiadva), az áru vásárlását (illetve a vételár megfizetését) igazoló okmányt abban az esetben, ha az garancialevélként szolgál. Az űrlap formáját az eladó határozza meg, amelynek mintáját elhelyezi az eladó honlapján. A vevő köteles az űrlapon pontosan feltüntetni az áru hibájának jellegét és mértékét. Utánvétellel küldött árut az eladó nem vesz át. Az eladó javasolja a vevőnek, hogy biztosítsa a reklamált árut. Az eladónak objektíve kézbesíthető áru reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor teljesült az összes alábbi feltétel:

1. a kitöltött reklamációs űrlap vevő részéről eladó részére történő kézbesítése,
2. a reklamált áru tartozékaival együtt való kézbesítése a vevő részéről az eladó részére,
3. az áruhoz tartozó hozzáférési kódok, jelszavak, stb. - ha a vevő kapott ilyeneket - vevő részéről eladó részére való elküldése.

A reklamációs eljárás olyan áru esetében, amelyet objektíve nem lehet kézbesíteni az eladónak és amely szilárdan be van építve, azon a napon kezdődik, amikor teljesült az összes alábbi feltétel:
1. a kitöltött reklamációs űrlap vevő részéről eladó részére való kézbesítése,
2. a reklamált áru vizsgálata az eladó által meghatározott harmadik személy által, aki a vizsgálatról írásos igazolást állít ki a vevő részére,
3. az áruhoz tartozó hozzáférési kódok, jelszavak, stb. - ha a vevő kapott ilyeneket - vevő részéről eladó részére való elküldése.

A reklamációs űrlapot itt lehet letölteni (ide kattintva megjelenik Önnek a reklamációs űrlap). A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció érvényesítésének napja is. A reklamált árut a Hodská 370/44, 92401 Galanta címre kell kézbesíteni, ha az eladó vagy a kijelölt személy nem rendelkezik másként (például az áru kézbesítése közvetlenül a kijelölt személy részére). Bármilyen kérdés esetén forduljanak az eladóhoz a 0905 326 006 számon, vagy a fishmaster@fishmaster.sk címen.

8.9. Az eladó köteles fogadni a reklamációt bármely üzemegységében, ahol a reklamáció fogadása lehetséges, tehát a székhelyén, vagy a kijelölt személynél, a Törvény 18. szakasz 2. bekezdésével összhangban.

8.10. A jelen általános szerződési feltételek 8.9 pontja által a reklamációk fogadására meghatározott helyen az eladó köteles biztosítani a reklamáció fogadásával megbízott személy jelenlétét a Törvény 18. szakasz 3. bekezdésének megfelelően.

8.11. A vevő az áru hibáit az eladónál felesleges késedelem nélkül köteles reklamálni, egyébként a vevő joga az eladóval szemben a hibák ingyenes eltávolítására megszűnik. 

8.12. Az eladó, vagy a kijelölt személy kiállít a vevőnek egy igazolást az áru reklamációjáról az eladó által meghatározott megfelelő módon, például e-mail formájában, vagy írásban, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit a Törvény 18. szakasz 5. bekezdésének megfelelően, és tájékoztatni a fogyasztót a jogairól, amelyek a Polgári törvénykönyv 622. és 623. szakaszából adódnak. Ha a reklamációt távközlési eszköz segítségével érvényesítették, az eladó köteles a vevőnek azonnal kézbesíteni a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást; ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, felesleges késedelem nélkül kell azt kézbesíteni, legkésőbb a reklamáció rendezéséről szóló okmánnyal együtt; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vevő a reklamáció érvényesítését más módon tudja igazolni.

8.13. A vevő azon döntése alapján, hogy a Polgári törvénykönyv 622. és 623. szakaszai által meghatározott jogok közül melyeket érvényesíti, az eladó, vagy a kijelölt személy köteles azonnal meghatározni a reklamáció rendezésének módját a Törvény 2. szakasz m) pontjának megfelelően, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, főleg, ha az áru állapotának bonyolult műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül. A reklamáció rendezési módjának meghatározását követően az eladó, vagy a kijelölt személy azonnal rendezi a reklamációt, indokolt esetben a reklamáció később is rendezhető. A reklamáció rendezése azonban a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál tovább nem tarthat. Miután a reklamáció rendezésének határideje lejárt, a fogyasztó elállhat a szerződéstől, vagy kicserélheti az árut új árura. A reklamációs eljárás lezárásáról és a reklamáció eredményéről az eladó a vevőt a szerződő felek között megállapodott módon értesíti (e-mailben vagy ajánlott levél formájában), a vevőnek pedig az áruval egyidejűleg a reklamációs jegyzőkönyvet is kézbesítik. Ha a vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó a reklamációt elutasítással csupán szakértői vélemény, vagy meghatalmazott, bejelentett, vagy akkreditált személy állásfoglalása, vagy kijelölt személy állásfoglalása alapján teheti meg (a továbbiakban "az áru szakértői vizsgálata"). A szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül az eladó a vevőtől nem követelheti az áru szakértői vizsgálatának költségeinek térítését, sem a szakértői vizsgálattal kapcsolatos egyéb költségek térítését. Ha a vevő a termékreklamációt az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap után érvényesítette, az eladó pedig elutasította azt, a reklamációt rendező személy köteles a reklamáció rendezéséről szóló okmányban feltüntetni, kinek küldheti a vevő az árut szakértői vizsgálat céljából. Ha a vevő az árut elküldi a reklamáció rendezéséről szóló okmányban feltüntetett személynek szakértői vizsgálat céljából, az áru szakértői vizsgálatának költségeit, valamint az összes többi ezzel kapcsolatos indokolt költséget az eladó visel, a szakértő vizsgálat eredményétől függetlenül. Ha a vevő a szakértői vélemény által bebizonyítja az eladó felelősségét az áru reklamált hibájával kapcsolatban, újból érvényesítheti a reklamációt; az áru szakértői vizsgálatának ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek az újból érvényesített reklamációt követő 14 napon belül az áru szakértői vizsgálatának összes költségét, valamint az összes azzal kapcsolatos indokolt költséget. Az újból érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani.

8.14. A jótállás nem vonatkozik olyan hibákra, amelyekre az eladó a szerződés megkötésének idején felhívta a vevő figyelmét, vagy amelyekről a vevőnek, tekintettel az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire, tudnia kellett. 

8.15. Az eladó a hiba kijavítása helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot  hibátlanra, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézséget.

8.16. Az ingyenes garanciális javítás joga megszűnik:
1. ha nem mutatják fel az áru garancialevelét, tartozékait, dokumentumait, vagy a megfizetését igazoló okmányt abban az esetben, ha garancialevélként szolgál,
2. ha a nyilvánvaló hibákat nem jelentették az áru átvételekor,
3. ha letelik az áru jótállási ideje,
4. ha a vevő mechanikai sérülést okozott az árun,
5. ha az árut olyan körülmények között használják vagy tárolják, amely nedvességtartalom, kémiai és mechanikus hatások tekintetében nem felel meg a természetes környezetnek,
6. az áru szakszerűtlen kezelésével, ellátásával, vagy karbantartásának elhanyagolásával,
7. ha az árut megkárosítják a túlzott igénybevétellel, vagy olyan használattal, amely ellentétes a dokumentációban leírt feltételekkel, a Szlovák Köztársaságban érvényes általános elvekkel, műszaki normákkal, vagy biztonsági előírásokkal,
8. ha az áru elháríthatatlan és/vagy előreláthatatlan események következtében károsodik,
9. ha az áru véletlen pusztulás vagy romlás következtében károsodik,
10. szakszerűtlen beavatkozás, közlekedés során bekövetkezett károsodás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság, vagy egyéb vis maior által bekövetkező károsodás esetén,
11. ha illetéktelen személy beavatkozik az áruba.

8.17. Az eladó köteles rendezni a reklamációt és lezárni a reklamációs eljárást a következő módok valamelyikével:
1. a megjavított áru átadásával,
2. az áru cseréjével,
3. az áru vételárának visszafizetésével,
4. az áru árából nyújtott megfelelő árengedmény kifizetésével,
5. írásos felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,
6. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

8.18. Az eladó köteles az reklamáció rendezési módjának meghatározási módjáról, valamint a reklamáció rendezéséről írásos dokumentumot átadni a vevő részére legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül, posta, futárszolgálat, vagy kézbesítő szolgálat által, vagy e-mailben.

8.19. A jótállási idő 24 hónap. Ha az eladott árun, annak csomagolásán, vagy a hozzá mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a felhasználási határidő, a jótállási határidő nem telik le ezen határidő letelte előtt. Az áru hibáját, és az áru hibájából eredő követeléseket a jótállási idő végéig érvényesíteni kell. A jótállási idő leteltével megszűnik a reklamáció érvényesítésének joga.

8.20. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő nem tudta használni az árut annak garanciális javítása miatt.

8.21. Az áru új árura való cseréje esetén a vevő kap egy dokumentumot, amelyen fel van tüntetve a kicserélt áru, és a további esetleges reklamációkat az eredeti szállítólevél és ezen reklamációs dokumentum alapján lehet érvényesíteni. Az áru új árura való cserje esetén az új áru átvételétől újra el kezd telni a jótállási idő, de csak az új áru vonatkozásában.

8.22. Az összes garanciális javítás ingyenes, ha az igényléséig nem szűnt meg a jótállás érvényesítésének joga a jelen általános szerződési feltételek 8.16 pontja szerint.

8.23. Eltávolítható hiba esetén a reklamáció a vevő jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.12. pontjában meghatározott döntése függvényében a következőképpen lesz rendezve:

1. az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
2. az eladó kicseréli a hibás árut.

8.24. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltávolítani, vagy egy többször ismétlődő eltávolítható hibáról, vagy nagyobb számú, különböző eltávolítható hibáról van szó, amelyek megakadályozzák azt, hogy az árut rendeltetésszerűen lehessen használni úgy, mint egy hibátlan árut, az eladó a vevő jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.13.  pontja szerint meghozott döntése alapján a reklamációt a következőképpen rendezi:

1. az áru kicserélésével egy másik, működőképes, azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, vagy
2. abban az esetben, ha az eladó nem tudja kicserélni az árut másik árura, a reklamációt a hibás árura kiállított jóváírással rendezi.

8.25. A reklamáció rendezése csak a reklamációt érvényesítő űrlapon feltüntetett hibákra vonatkozik. 

8.26. A reklamáció céljára többször ismétlődő eltávolítható hibának minősül az olyan eltávolítható hiba, amely több mint kétszer előfordul.

8.27. A reklamáció céljára nagyobb számú különböző eltávolítható hibának minősül több mint három különböző eltávolítható hiba egyidejű fellépése.

8.28. A reklamáció céljára olyan időnek, amelynek folyamán az adásvételi szerződés megkötése után a vevő az árut annak hibája miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni, az az idő számít, amely együtt összesen több mint 180 napot tesz ki.

8.29. A vevő jogosultsága az áru hibáinak reklamációjára azután, miután élt a jogával, és kérte az eladótól az áru hibáinak eltávolítását a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.8 pontja szerint, kimerült, és tekintet nélkül a reklamáció eredményére, a továbbiakban nem jogosult ugyanezen egyedi hiba miatt (nem azonos fajta hiba miatt) ismételten reklamálni.

8.30. Ha az eladó a reklamációs eljárást a reklamáció indokolt elutasításával zárja le, azonban a termék hibája objektív módon létezik és nem lett eltávolítva, a vevő az áru hibájának eltávolítására vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti.

9. A személyes adatok és védelmük

9.1. Az eladó a személyes adatok feldolgozási módjának megfelelő műszaki, szervezeti és személyi intézkedéseket foganatosított, miközben figyelembe vettel elsősorban a felhasználható műszaki eszközöket, a feldolgozandó személyes adatok bizalmas jellegét és fontosságát, valamint azon lehetséges veszélyek mértékét, amelyek megzavarhatják az informatikai rendszereinek biztonságát és működőképességét a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. Tt. sz. törvény értelmében. A vevő beleegyezik személyes adatainak feldolgozásába ezen szabályok szerint (ide kattintva megjelenik Önnek a Személyes adatok védelme).

10. Elállás az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségének kizárása

10.1. Az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől,  ha kifogytak a készletei, az áru nem beszerezhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megegyezett áru gyártója, importőre vagy forgalmazója felfüggesztette a gyártást, vagy olyan komoly változásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését, vagy vis maior okokból kifolyólag, vagy  ha a tőle elvárható maximális erőfeszítés ellenére sem képes az ügyfélnek szállítani az árut a jelen szerződési feltételek által meghatározott határidőben, vagy a webáruházban feltüntetett áron. Az eladó köteles erről a tényről azonnal tájékoztatni a vevőt, és visszafizetni neki az adásvételi szerződésben megegyezett áru már megfizetett előlegét a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül, azonos módon, mint amilyet a vevő alkalmazott a saját fizetése során. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, ha ezzel kapcsolatban a vevőnek nem lesz számlázva semmilyen további illeték. Az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől akkor is, ha a vevő nem vette át az árut öt munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor a vevő köteles lett volna ezt az árut átvenni.

10.2. A vevő indoklás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől a távollevők közötti, vagy az eladó üzlethelyiségein kívüli áruértékesítés és szolgáltatásnyújtás során nyújtott fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 Tt. sz. hatályos törvény (a továbbiakban „A fogyasztóknak az áru adásvétele során biztosított védelméről szóló törvény”) által meghatározott feltételek mellett, mégpedig az áru átvételétől számított 14 napon belül. A vevőnek joga van ebben a határidőben kicsomagolni és kipróbálni az árut, hasonló módon, mint ahogy az a klasszikus, hagyományos üzletben szokásos. A kipróbálás azonban nem azt jelenti, hogy használja az árut, majd azt követően azt visszaadja az eladónak. Az áru akkor van kézbesítve a vevőnek, amikor a vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy - kivéve a szállítót -  átveszi a megrendelt áru összes részét, vagy ha

• a vevő által egy rendelés során megrendelt árut külön kézbesítik, azon áru átvételének pillanatában, amelyet utolsóként kézbesítettek, vagy ha
• olyan árut kézbesítenek, amely több részből vagy darabból áll, az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételével, vagy ha
• az árut egy meghatározott időszakban ismételten szállítják, az első szállított áru átvételének pillanatában. 

10.3. A vevő a megrendelés elküldésével  az eladó felé igazolja, hogy az eladó időben és rendesen teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit A fogyasztóknak az áru adásvétele során biztosított védelméről szóló törvény 3. szakasz 1. bekezdése szerint.

10.4. A vevő a szerződéstől való elállás jogát az eladóval szemben okirati formában, vagy egyéb tartós hordozóra való feljegyzés formájában, vagy a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap segítségével érvényesítheti, amelyet elküld a eladó címére, amely: Hodská 370/44, 924 01 Galanta. A szerződéstől való elállás nyomtatványát itt lehet letölteni.

10.5. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak a szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap segítségével a jelen általános szerződési feltételek előző pontja alapján tartalmaznia kell a benne megkövetelt adatokat, mégpedig főként az áru pontos meghatározását, a megrendelés időpontját, a fogyasztó/fogyasztók utó- és vezetéknevét, a fogyasztó/fogyasztók címét, a fogyasztó/fogyasztók aláírását, azt a módot, amellyel az eladónak vissza kell adnia a már elfogadott teljesítést, főképp egy számlaszámot, és/vagy postai címet, dátumot . A vevő az adásvételi szerződéstől való elálláskor köteles kézbesíteni az eladónak az árut a tartozékaival együtt, beleértve a dokumentációt, a használati utasítást, garanciajegyet, fizetési bizonylatot (abban az esetben, ha garanciajegyként működik), stb., mégpedig úgy, hogy elküldi, vagy elviszi azt az eladó címére, amely: Hodská 370/44, 924 01 Galanta. Ajánljuk az áru biztosítását. Az eladó nem vesz át utánvétellel küldött küldeményt.

10.6. Ha a vevő eláll a szerződéstől, visszamenőleges hatállyal megszűnik minden olyan kiegészítő szerződés is, amely azzal a szerződéssel függött össze, amelytől a vevő elállt.

10.7. A vevő olyan szerződéstől, amelynek tárgya áru adásvétele, azelőtt is elállhat, mielőtt az állásra szolgáló határidő el kezdene telni. A szerződéstől való elállás határideje meg van őrizve, ha a vevő az elállási jogának érvényesítéséről szóló értesítést még azelőtt küldi el, hogy letelt volna a szerződéstől való elállás határideje.

10.8. A szerződéstől való elállást követően az eladó visszafizeti a vevőnek mindazokat a pénzösszegeket, amelyeket a vevő bizonyíthatóan megfizetett a szerződéssel kapcsolatban, főleg a vételárat, beleértve az áru kézbesítési költségét is, vagy a jelen általános szerződési feltételek 6.7. pontja szerint fognak eljárni úgy, hogy ajándékutalványt küldenek a vevő címére. Az eladó azonban nem köteles megtéríteni a vevő utólagos költségeit, ha a vevő más kézbesítési módot választott, mint amely az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési mód. Utólagos költség alatt a vevő által választott kézbesítési mód költségei és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési mód költségei között lévő különbözetet kell érteni. Az fizetéseket 14 napon belül térítik vissza a vevőnek azután, miután az eladónak kézbesítették a vevő nyilatkozatát az adásvételi szerződéstől való elállásról. A visszafizetés azonos módon valósul meg, mint amilyet a vevő használt a saját fizetése során. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, ha ezzel kapcsolatban a vevőnek nem lesz további költség számlázva. A kifizetés visszatérítése helyett a vevő az eladóval való megállapodás alapján egy másik árut is választhat.

10.9. Az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek a jelen általános szerződési feltételek 10.8. pontjában meghatározott összes fizetést azelőtt, mielőtt neki a vevő kézbesíti az árut, vagy amíg a vevő nem bizonyítja az áru visszaküldését az eladó részére. A megvásárolt áru vételárát tehát az eladó a vevőnek csak a visszaadott áru jelen általános szerződési feltételek 10.4. pontjában meghatározott címre történő kézbesítése után téríti vissza, vagy olyan dokumentum bemutatását követően, amely igazolja az áru visszaküldését, aszerint, hogy melyik következik be előbb.

10.10. Abban az esetben, ha a vevő a jelen általános szerződési feltételek 10.2. pontja alapján eláll a szerződéstől, és kézbesíti az eladónak az árut, amely használt és sérült, vagy hiányos, vagy az áru értéke csökkent az áru olyan módon való kezelése következtében, amely meghaladja azt a mértéket, amely az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges, akkor az eladó a vevővel szemben kártérítésre tarthat igényt az áru javítási költségének és az áru eredeti állapotba való helyreállítási költségének erejéig, illetve az eladó követelheti a fagyasztótól az áru értékcsökkenésének kiegyenlítését.

10.11. A vevő köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak az árut a tartozékaival együtt, beleértve a dokumentációt, a használati utasítást, a garancialevelet, a fizetési bizonylatot (ha garancialevélként szolgál), stb..

10.12. A szerződéstől való elálláskor a vevő viseli az áru eladónak,  vagy az eladó által az áru átvételével megbízott harmadik személynek történő visszaszolgáltatásának közvetlen költségeit. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségeket nem lehet előre megfelelően kiszámítani. Attól függően, hogy mekkora az áru mérete, tömege, és milyen távolságból küldik vissza az árut, valamint, hogy milyen áron kínálja a szolgáltatásait a vevő által kiválasztott szállító, a hozzáférhető adatok szerint ezen költségek becsült mértéke 2 eurótól 200 euróig terjed.

10.13. Ha a vevő nem teljesíti a jelen általános szerződési feltételek 10.4. és 10.5. pontjaiban felsorolt valamely kötelességét, az adásvételi szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az eladó a vevőnek nem köteles visszatéríteni az összes igazolt fizetést a jelen általános szerződési feltételek 10.8. pontja szerint, ugyanakkor joga van azon költségeinek térítésére, amelyek az áru vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatosak.

10.14. A vevő nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya
• olyan áru eladása vagy szolgáltatás nyújtása, amelyek ára függ a pénzügyi piacokon történő áringadozástól, amelyet az eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás határideje alatt bekövetkezhet,
• olyan áru adásvétele, amely a fogyasztó különleges kérése alapján lett elkészítve, amelyet méretre készítettek, vagy kimondottan egy bizonyos fogyasztónak szántak,
• olyan áru adásvétele, amelynek minősége gyorsan csökken, vagy amely romlandó,
• olyan áru adásvétele, amely védő-csomagolásba van zárva, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt nem ajánlatos visszaadni, és amelynek védő-csomagolása az átadás után sérült,
• olyan áru adásvétele, amely jellegénél fogva az átadása után elválaszthatatlanul keveredhet más áruval.

10.15. A jóváírás kiállításakor el lehet kérni a vevőtől a személyi igazolványát megtekintés céljából, a vevő tulajdonjogának védelme és a személyazonosság igazolása érdekében. A személyi igazolvány megtekintés céljából történő bemutatásával a vevő beleegyezését adja az igazolványon feltüntetett személyes adatainak kezelésébe a megtekintés ideje alatt, a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 Tt. sz. hatályos törvény értelmében.

10.16. A vevőnek joga van indoklás nélkül érvényteleníteni a megrendelését, legkésőbb az elküldésétől számított 12 órán belül, mégpedig e-mail elküldésével, illetve telefonon. Az érvénytelenítés fogadásáról Önt e-mailben értesítjük. A 12 óra eltelte után az eladó kötelező érvénnyel elkezdi teljesíteni a vevő rendelését. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy törölje a megrendelést vagy annak egy részét olyan esetben, ha műszaki okból kifolyólag nem lehet szállítani az árut a kért határidőben, az árut már nem forgalmazzák, vagy nem gyártják, vagy jelentős mértékben megváltozott a termék ára a forgalmazó (gyártó) oldalán. Ha ez a helyzet előáll, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot vevővel, hogy megállapodjon vele a további lépésekben. Ha a vevő előleget fizetett, ezt visszautalják a számlájára vagy a címére 14 munkanapon belül. A megrendelés érvénytelenítése esetén vegyék fel a kapcsolatot az eladóval: E-mail: fishmaster@fishmaster.sk, telefonszám: 0905 326 006. 

11. Alternatív vitarendezés

11.1. A vevő - fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordulhat az eladóhoz abban az esetben, ha nem volt elégedett azzal, ahogy az eladó a reklamációját kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó az ilyen kérésre elutasítóan válaszol, vagy nem válaszol rá az elküldéstől számított 30 napon belül, a vevő - fogyasztó alternatív vitarendezést kezdeményezhet alternatív vitarendező szervezet előtt.  Az alternatív vitarendező szervezetek a fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló 391/2015 Tt. sz. törvény 3. szakasza által meghatározott szervek és meghatalmazott jogi személyek, mint például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, miközben a vevő - fogyasztó kiválaszthatja magának azt az alternatív vitarendező szervezetet, amelyhez fordulni szeretne. Az eladó e-mail címe: fishmaster@fishmaster.sk.  A vevő - fogyasztó a javaslat benyújtásakor a fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló 391/2015 Tt. sz. törvény 12. szakasza szerint jár el. Alternatív vitarendezéssel rendezhető a vevő - fogyasztó és az eladó olyan vitája, amely fogyasztói szerződésből ered, vagy fogyasztói szerződéssel áll összefüggésben. Az alternatív vitarendezéssel kezelendő vita értékének meg kell haladnia a 20 eurót. Az alternatív vitarendező szervezet illetéket kérhet a vevőtől - fogyasztótól az alternatív vitarendezés megkezdéséért, amelynek maximális összege 5 euró lehet, beleértve a hozzáadott-érték adót, mindezt legkorábban az alternatív vitarendezés megkezdéséről szóló értesítés elküldésekor.

11.2.  A vevők - fogyasztók használhatják az online vitarendezési platformot (a továbbiakban „OVR”) vitáik rendezésére, az általuk választott nyelven. A vevő - fogyasztó vitájának alternatív rendezéséhez felhasználhatja az OVR-platformot, amely a következő weblapon hozzáférhető: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A vevő -  fogyasztó a beadványának az OVR-platformba történő előterjesztésekor kitölti az elektronikus panaszbejelentő űrlapot. Az általa közölt információknak elegendőnek kell lenniük az illetékes alternatív online vitarendezési szervezet megállapításához. A vevő - fogyasztó panaszának alátámasztására dokumentumokat mellékelhet.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az eladó szavatol a vevőnek azért, hogy a termék ára a megrendelés idejében, valamint a kézbesítés ára a kézbesítés megállapodott ideje alatt nem változik. Az eladó nem felel a vevőnek az áru késedelmes kézbesítéséért, amelyet a vevő helytelenül megadott címe okozott.

12.2. Ha az adásvételi szerződést írásos formában kötötték meg, annak bármilyen módosítását írásba kell foglalni.

12.3. Kétség esetére a szerződő felek megállapodtak, hogy használati időnek minősül az áru vevőnek történő, jelen általános szerződési feltételek 5.8. pontja szerinti kézbesítésétől (a kézbesítés napját beleszámítva) az áru eladónak való visszajuttatásáig, illetve a futárnak az eladó részére történő szállítás céljából való átadásáig eltelt idő.

12.4. A szerződő felek megállapodtak, hogy kettejük között a kommunikáció főképp e-mail üzenetek, illetve levélküldemények formájában fog megvalósulni.

12.5.  A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Polgári törvénykönyv, a 22/2004. Tt. sz. elektronikus kereskedelemről és a 128/2002. Tt. sz. belső piac fogyasztóvédelmi ellenőrzéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, a 250/2007 Tt. sz. fogyasztóvédelmi és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. Tt. sz. szabálysértésekről szóló törvényének módosításáról szóló törvény, a 122/2013 Tt. sz. személyes adatok védelméről szóló törvény, a 102/2014 Tt. sz. a távollevők közötti, vagy az eladó üzlethelyiségein kívüli áruértékesítés és szolgáltatásnyújtás során nyújtott fogyasztóvédelemről szóló hatályos törvény megfelelő rendelkezései szabályozzák.               

 


 

Szerződési feltételek nem fogyasztók részére

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen általános szerződési feltételek  (a továbbiakban „Szerződési feltételek“) az eladó: fishmaster s.r.o., statisztikai számjel: 47 737 697, székhely: 89 Čierna Voda 925 06, bejegyezve a Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 34222/T , (a továbbiakban "eladó") és a vevő – aki nem fogyasztó – között létrejött adásvételi szerződésből a szerződő felek számára keletkező jogokat és kötelességeket szabályozza, amely szerződés tárgya áru adásvétele az eladó webáruházában.

Az eladó elérhetőségi adatai:

e-mail: fishmaster@fishmaster.sk  
telefon: +421905 326 006    
levelezési cím: Hodská 370/44, 924 01 Galanta

Számlaszám a készpénzmentes átutalásokhoz:
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84176745
IBAN számlaszám: HU85 1160 0006 0000 0000 8417 6745

 

1.2. Vevőnek a Szerződési feltételek jelen részének céljára vállalkozó számít, illetve olyan személyek, akik nem fogyasztók (a továbbiakban „vállalkozó”).

1.3. Vállalkozónak számít a jelen Szerződési feltételek céljára a cégjegyzékben bejegyzett személy; az olyan személy, aki vállalkozói engedély alapján folytat üzleti tevékenységet; az olyan személy, aki nem vállalkozói engedély alapján, külön törvény szerint folytat üzleti tevékenységet; mezőgazdasági termelést folytató természetes személy, aki külön jogszabály szerinti jegyzékbe van bejegyezve. 

1.4.  A vevő mint vállalkozó a rendelés leadása során megadja elsősorban a cégnevét, székhelyét (üzletviteli helyét), statisztikai számjelét, hozzáadottérték-adó számát, számlázási adatait, telefonszámát, a vállalkozó nevében eljáró személy e-mail címét.

1.5.  A vevő – vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállás feltételei, valamint a panaszkezelési eljárás a jelen Szerződési feltételek II. része alapján különbözhetnek a Szerződési feltételek I. részében foglaltaktól, amely a fogyasztói viszonyokat szabályozzák.

1.6. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vevő a megrendelés elküldésével az eladó felé megerősíti, hogy egyetért azzal, hogy ezen általános szerződési feltételek és azok feltételei és rendelkezései alkalmazva legyenek mindazon adásvételi szerződésre, amelyet az eladó által üzemeltetett bármely webáruházban kötöttek, melynek alapján az eladó a szóban forgó webáruházban bemutatott árut szolgáltatja a vevőnek (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) és az eladó és vevő között létrejövő összes viszonyra, amelyek főképp az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy az áru reklamációjakor keletkeznek.

1.7. Az Általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést kötnek, amelyben eltérnek az Általános szerződési feltételekben megállapodott feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyt élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.

1.8. Azon  jogviszonyokra, amelyek az eladó és a vállalkozói jogállású vevő között jöttek létre, amelyeket jelen általános szerződési feltételek, sem az eladó és a vevő között létrejött keretszerződés kifejezetten nem szabályoznak, a Kereskedelmi törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.9. Az eladó által üzemeltetett bármely webáruház árujegyzéke az általában forgalmazott termékek katalógusa, az eladó pedig nem garantálja az ott feltüntetett összes áru azonnali hozzáférhetőségét. Az áru hozzáférhetőségét a vevő számára a vevő kérése alapján megerősítik.

2. Az adásvételi szerződés vállalkozóval való megkötésének módja

2.1. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó kötelező érvénnyel elfogadja a vevő adásvételi szerződésre irányuló javaslatát, amelyet a vevő az eladó webáruházában kitöltött és elküldött formanyomtatvány segítségével tesz meg (a továbbiakban „megrendelés”). Az áruk és szolgáltatások valamennyi ára, valamint a webáruház összes illetéke a hozzáadottérték-adóval együtt van feltüntetve.

2.2. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadását az eladó munkatársa legkésőbb a rendelést követő munkanap megteszi. A kötelező érvényű elfogadás – amelyet „a rendelés igazolásának” neveznek - elektronikus postán történik, miután megkapták a vevő rendelését és ellenőrizték az áru hozzáférhetőségét, az érvényes árakat és a vevő által kért szállítási határidőt. Ha az eladó magasabb árat állapít meg, köteles a kötelező érvényű elfogadás előtt az ügyféltől engedélyt kérni az aktuális árjegyzék szerinti ármódosításra. A szerződéses viszony csak azt követően jön létre, miután az ügyfél elfogadta az árváltoztatást, az eladó pedig ezután elfogadta a megrendelést. A megrendelésnek az eladó elektronikus rendszerébe történő fogadásáról szóló automatikus Tájékoztatás, amelyet a vevő az e-mail címére közvetlenül a rendelésének elküldése után megkap, nem számít a rendelés kötelező érvényű elfogadásának; az a Tájékoztatás csupán informatív jellegű, amely arról tájékoztatja a vevőt, hogy a rendelését megkapták. A vevő e-mail címére szükség esetén elküldik az összes további információt a rendelésével kapcsolatban.

2.3. A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza főként az adásvételi szerződés tárgyát képező áru megnevezését és közelebbi jellemzését, továbbá az áru és/vagy egyéb szolgáltatás árát, az áru szállításának határidejét, az áru átadási helyének megnevezését és adatait, az árunak vevő részére a megállapodott helyre történő kiszállításának árát, feltételeit, módját és határidejét, az eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám, stb.), esetleg egyéb adatokat.

2.4. A hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004. Tt. sz. törvény értelmében 2013. január 1-től a már kiállított adóügyi dokumentumon (számlán) nem lehet megváltoztatni az adatokat. Az adóügyi dokumentumon (számlán) az adatokat csak akkor lehet megváltoztatni, ha az ügyfél még nem vette át és nem fizette meg az árut.

2.5. Folyamatban lévő akciók esetén az árunak az eladó webáruházában történő értékesítésére a jelen általános szerződési feltételeken kívül az illető akció kötelező érvényű feltételei is vonatkoznak.  Ha a vevő az illető akció kötelező érvényű feltételeivel ellentétben rendel árut, az eladónak joga van a vevő rendelését érvényteleníteni.  A megrendelés érvénytelenítéséről az ügyfelet e-mailben értesítik, és ha a vételárat vagy egy részét már megfizette, akkor a pénzt az általa megjelölt számlára 14 napon belül visszatérítik, ha az eladóval nem állapodik meg másként. 

2.6. A vevő bármikor indoklás nélkül érvénytelenítheti megrendelését annak kötelező érvényű igazolása előtt, a kötelező érvényű igazolás után csupán az eladóval történő megállapodás alapján és abban az esetben, ha az eladó nem teljesíti a szállítás szerződésben megállapodott feltételeit. A már elküldött megrendelést nem lehet érvényteleníteni. Ha a vevő az igazolt megrendelést az elküldés után érvényteleníti, vagy nem váltja ki az utánvétellel küldött rendelést, köteles az eladónak az így okozott kárt megtéríteni, mégpedig 14 euró összegben, egy elküldött rendelés után.

3. Az eladó jogai és kötelességei

3.1. Az eladó köteles:
a. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján eljuttatni a vevőnek az árut a megállapodott mennyiségben, minőségben és határidőn belül, és köteles azt becsomagolni és előkészíteni a szállításra olyan módon, amit annak állagmegőrzése és védelme megkövetel,
b. biztosítani, hogy a szállított áru összhangban legyen a Szlovák Köztársaság jogszabályaival,
c. legkésőbb az áruval együtt átadni a vevőnek írott vagy elektronikus formában mindazon okmányokat, amelyek az áru átvételéhez és használatához szükségesek, továbbá azokat az okmányokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak (szlovák nyelvű használati utasítás, adóügyi okmány).

3.2. Az eladónak joga van arra, hogy számára a vevő a szállított áru vételárát szabályszerűen és időben teljesítse.

3.3. Az eladónak joga van a rendelés kötelező jellegű elfogadása előtt törölni a rendelést, ha a készletek kiárusítása miatt, vagy az áru hozzáférhetetlensége miatt nem tudja a vevőnek szállítani az árut a jelen szerződési feltételek által meghatározott határidőn belül, vagy olyan áron, amely a webáruházban van feltüntetve, amennyiben nem állapodik meg a vevővel pótteljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfelet telefonon vagy e-mailben értesítik, és ha a vételárat vagy egy részét már megfizette, akkor a pénzt az általa megjelölt számlára 14 napon belül visszatérítik, ha az eladóval nem állapodik meg másként.

3.4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az áru személyes átvételekor ellenőrizze a vevő, vagy az áru személyes átvételére meghatalmazott személy személyazonosságát, mégpedig abban az esetben, ha a vevő az áru szállítását készpénzben, vagy banki átutalással fizeti.

4. A vevő – vállalkozó jogai és kötelességei

4.1. A vevő köteles:
a. átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
b. megfizetni az eladónak a megállapodott vételárat a megállapodott fizetési határidőben, beleértve az áru kézbesítési költségeit is,
c. tartózkodni az eladó jó hírnevének csorbításától,
d. a szállítólevélen aláírásával, vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.

4.2. A vevőnek joga van ahhoz, hogy számára az árut a szerződő felek által a megrendelés kötelező jellegű elfogadásában megállapodott mennyiségben, minőségben, határidőben és helyre szállítsák.

5. Kézbesítési és fizetési feltételek vállalkozók esetében

5.1. Az árut az eladó webáruházában kiállított minták, katalógusok, típuslevelek és színtárcsák alapján kínálják eladásra.

5.2. Az árut futárszolgálattal küldjük. A postaköltség a következő: ha az áru értéke nem haladja meg a 38,99 eurót, a postaköltség 4,50 euró, ha az áru értéke meghaladja a 39,- eurót, a postaköltség ingyenes, 20 kg feletti áru esetén a postaköltség 7,- euró. A kézbesítés ideje az érvényes megrendelés kézbesítésétől és annak eladó általi visszaigazolásától számított 1-5 munkanap.  Előreláthatatlan körülmények esetén a kézbesítési idő meghosszabbodhat. Az eladó erről köteles késedelem nélkül tájékoztatni a vevőt.

5.3. A vevőnek azon a helyen kell átvennie az árut, amely a vevő rendelésének eladó általi elfogadásában szerepel. Ha a vevő anélkül, hogy előzőleg írásban elállt volna a szerződéstől, nem veszi át az árut az adásvételi szerződésben ill. a kötelező érvényű elfogadásban feltüntetett határidőt követő 5 munkanapon belül, az eladó kártérítést követelhet a sikertelen kézbesítés megkísérlésével járó valós költségeinek megfelelő mértékben. Öt munkanappal azt követően, amikor a vevő köteles lett volna átvenni az árut, az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől, és eladhatja az árut harmadik személynek. Ha az ügyfél nem veszi át az árut az első kézbesítés alkalmával, és kéri az áru ismételt kézbesítését, köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésének költségeit.

5.4. Az eladó felszólíthatja a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapodott határidő letelte előtt.

5.5. Az áru tömege, méretei és további adatai az eladó katalógusaiban, prospektusaiban és egyéb dokumentumaiban vannak feltüntetve, a gyártó által közölt adatok szerint.

5.6. Az áru kézbesítésének helye a megrendelés eladó általi elfogadásában megjelölt hely, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem állapodnak meg másként.

5.7. Ha az eladó az árut a vevőnek a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre kézbesíti, a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy biztosítani annak átvételét egy olyan személy által, akit távolléte esetére az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére meghatalmazott, és köteles aláírni az áru kézbesítéséről és átadásáról szóló feljegyzést. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételével meghatalmazott harmadik személy köteles felmutatni az eladónak az adásvételi szerződés és az áru megfizetését igazoló dokumentum eredetijét vagy másolatát, valamint az írásos meghatalmazást. Ha meg kell ismételni az áru átadását azért, mert a vevő nem tartózkodik az adásvételi szerződésben megállapodott átadási helyen, minden emiatt felmerülő költséget a vevő visel, főképpen az áru adásvételi szerződésben meghatározott átadási helyre történő ismételt kézbesítésének költségét, valamint a raktározási díjat.

5.8. A vevő köteles ellenőrizni a küldeményt, tehát az árut, valamint annak csomagolását, közvetlenül annak kézbesítésekor. Ha a vevő megállapítja, hogy az áru, vagy annak csomagolása mechanikailag sérült, köteles ezt közölni a szállítóval, és annak jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Ha a vevő az áru átvételekor észleli, hogy az áru meg van sérülve, köteles az átvételkor megtagadni az áru átvételét és jegyzőkönyvet készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárfelvételi jegyzőkönyv), amelynek helyességét a szállító igazolja. Az így elkészített, és az eladónak kézbesített jegyzőkönyv alapján az eladó a káresemény szállítóval történő lezárását követően felkínálhatja az áru hibájának eltávolítását, árengedményt, és az áru eltávolíthatatlan hibái esetén új árut szállíthat a vevőnek.       

5.9. Minden küldeményhez mellékelve van a számla - adóügyi okmány, amely egyidejűleg garancialevélként is szolgál, ha a megrendelt áruhoz nincs mellékelve a gyártó egyedi garancialevele.

5.10. Fizetési módok: készpénzfizetés, fizetés utánvéttel, az eladó számlájára történő átutalással vagy befizetéssel.

 

6. Vételár

6.1. A vevő köteles az eladónak az áru adásvételi szerződésben és/vagy az adásvételi szerződés megkötésének idején érvényes árjegyzékben meghatározott vételárát megfizetni, az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekkel együtt (a továbbiakban "vételár") készpénzben, utánvéttel az áru kézbesítésének helyszínén, vagy átutalással illetve befizetéssel az eladó azon számlájára, amely a megrendelés kötelező jellegű elfogadásában van feltüntetve. Az eladó weblapján feltüntetett összes ár végleges. Az áruért a vevő azt az árat fizeti, ami az eladó honlapján fel van tüntetve a rendelés idején. A vevőknek nyújtott egyedi engedmények külön megegyezés tárgyát képezik.

6.2. Ha a vevő az eladónak a vételárat készpénzmentes átutalás formájában fizeti, a fizetés napjának az a nap számít, amikor a vételár teljes összegét jóváírták az eladó számláján.

6.3. A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru vételárát az adásvételi szerződésben megállapodott határidőben, azonban legkésőbb az áru átvételekor.

6.4. Ha a vevő megfizeti az eladónak az áru adásvételi szerződésben megállapodott vételárát, a vevő csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint állhat el az adásvételi szerződéstől és kérheti vissza a vételárat.

6.5. Az áru összeszerelésével és kiszállításával kapcsolatos költségek nincsenek beleszámítva az áru vételárába, az eladó pedig ezeket a szolgáltatásokat nem köteles nyújtani a vevőnek.

6.6. Minden akció a készlet kiárusításáig érvényes, ha a konkrét termék esetében ez nincs eltérően meghatározva.


7. A tulajdonjog megszerzése és az áru kárveszélyének átszállása

7.1. A vevő az áru tulajdonjogát a vételár teljes összegének megfizetésével szerzi meg.

7.2. Az áru kárveszélye akkor száll át a vevőre, ha átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az eladó a rendelkezésére bocsátja az árut, a vevő pedig nem veszi azt át. 

8. Panaszkezelési szabályzat (hibákért való szavatosság, jótállás, reklamációk) vállalkozók részére

8.1. Az eladó felelősséget vállal az áru hibáiért. A vevő - vállalkozó köteles késedelem nélkül bejelenteni a reklamációt, elsősorban közvetlenül a szerződéses szervizközpontban. Ezek jegyzékét az eladó bocsátja rendelkezésre. Ha a javítás ilyen módon nem megoldható, a javítást az eladó biztosítja be.

8.2. A reklamációk intézésére ez a Panaszkezelési szabályzat vonatkozik.

8.3. A Panaszkezelési szabályzat a vevő által az eladó webáruházában elektronikusan megvásárolt árura vonatkozik.

8.4. A Panaszkezelési szabályzat ebben a formában minden üzleti helyzetre érvényes, ha nincsenek szerződésben megállapodott egyéb garanciális feltételek.


8.5. A vevő az eladóval szemben csak olyan áruval kapcsolatban érvényesíthet jótállást, amely olyan hibákkal rendelkezik, amelyek a gyártó, szállító vagy eladó hibájából keletkeztek, vonatkozik rá jótállás, és az eladónál lett véve.


8.6. A vevő köteles megvizsgálni az árut annak átvételekor. Ha ezt nem teszi meg, a megvizsgáláskor észlelt hibákból eredő követeléseit csak akkor érvényesítheti, ha bizonyítja, hogy az áru rendelkezett ezekkel a hibákkal már az áru átvétele idején.

8.7. A jótállási idő alatt az ügyfélnek joga van a hiba ingyenes eltávolítására, miután átadta az árut annak tartozékaival, dokumentációjával, és használati utasításával együtt az eladó meghatalmazott képviselőjének illetve a szervizközpontnak a garancialevéllel – ha a gyártó adott ilyet – és a vételár megfizetését igazoló okmánnyal együtt.

8.8. A reklamációt az eladó írásban, elektronikusan, vagy telefonon intézi. Ha az áru hibás, a vevő elsősorban közvetlenül a szerződéses szervizközpontban reklamálhat. Ha a javítás ilyen módon nem megoldható, az eladó biztosítja a javítást. Ekkor az ügyfél úgy reklamálhat, hogy az árut a tartozékaival együtt eljuttatja a Hodská 370/44, 924 01 Galanta címre, és kitölti a reklamációs űrlapot, amit a reklamált áruval együtt elküld, vagy a reklamációs űrlapot elektronikusan kézbesíti. A reklamációkor a vevő köteles felmutatni a garancialevet (ha volt kiadva), az áru vásárlását, illetve a vételár megfizetését igazoló okmányt. Az űrlap formáját az eladó határozza meg, amelynek mintáját elhelyezi az eladó honlapján. A vevő köteles az űrlapon pontosan feltüntetni az áru hibájának jellegét és mértékét. Utánvétellel küldött árut az eladó nem vesz át. Az eladó javasolja a vevőnek, hogy biztosítsa a reklamált árut. A vevő köteles az űrlapon pontosan feltüntetni az áru hibájának jellegét és mértékét. Az eladónak objektíve kézbesíthető áru reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor teljesült az összes alábbi feltétel:

1. a kitöltött reklamációs űrlap vevő részéről eladó részére történő kézbesítése,
2. a reklamált áru tartozékaival együtt való kézbesítése a vevő részéről az eladó részére,
3. az áruhoz tartozó hozzáférési kódok, jelszavak, stb. - ha a vevő kapott ilyeneket - vevő részéről eladó részére való elküldése.

A reklamációs űrlapot itt lehet letölteni (ide kattintva megjelenik Önnek a reklamációs űrlap). A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció érvényesítésének napja is. A reklamált árut a Hodská 370/44, 92401 Galanta címre kell kézbesíteni, ha az eladó vagy a kijelölt személy nem rendelkezik másként (például az áru kézbesítése közvetlenül a kijelölt személy részére). Bármilyen kérdés esetén forduljanak az eladóhoz a 0905 326 006 számon, vagy a fishmaster@fishmaster.sk címen.

8.9. A vevő az áru hibáit az eladónál felesleges késedelem nélkül köteles reklamálni, egyébként a vevő joga az eladóval szemben a hibák ingyenes eltávolítására megszűnik.

8.10. A vevő – vállalkozó reklamációjának rendezésére nem vonatkozik a fogyasztóvédelmi törvény által meghatározott 30 napos határidő. A vállalkozók reklamációjának rendezési határidejét a törvény nem határozza meg, cégünk azonban vállalja, hogy a vállalkozók jelen Szerződési feltételek szerinti reklamációit 60 napon belül rendezi. 

8.11. A vevő nem érvényesítheti a jótállást olyan hibák miatt, amelyekre az eladó a szerződés megkötésének idején felhívta a vevő figyelmét, vagy amelyekről a vevőnek, tekintettel az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire, tudnia kellett.

8.12. Az eladó a hiba kijavítása helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot hibátlanra, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézséget.

8.13. A vevő eladóval szembeni garanciális igényének érvényesítési lehetősége megszűnik:

1. ha nem mutatják fel az áru garancialevelét, fizetési bizonylatát, tartozékait vagy dokumentumait,
2. ha a nyilvánvaló hibákat áru átvételekor nem jelentették, 
3. ha letelik az áru jótállási ideje,
4. ha a vevő mechanikai sérülést okozott az árun,
5. ha az árut olyan körülmények között használják vagy tárolják, amely nedvességtartalom, kémiai és mechanikus hatások tekintetében nem felel meg a természetes környezetnek,
6. az áru szakszerűtlen kezelésével, ellátásával, vagy karbantartásának elhanyagolásával,
7. ha az árut megkárosítják a túlzott igénybevétellel, vagy olyan használattal, amely ellentétes a dokumentációban leírt feltételekkel, a Szlovák Köztársaságban érvényes általános elvekkel, műszaki normákkal, vagy biztonsági előírásokkal,
8. ha az áru elháríthatatlan és/vagy előreláthatatlan események következtében károsodik,
9. ha az áru véletlen pusztulás vagy romlás következtében károsodik,
10. szakszerűtlen beavatkozás, közlekedés során bekövetkezett károsodás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság, vagy egyéb vis maior által bekövetkező károsodás esetén,
11. ha illetéktelen személy beavatkozik az áruba.

8.14. Az eladó köteles rendezni a reklamációt és lezárni a reklamációs eljárást a következő módok valamelyikével:
1. a megjavított áru átadásával,
2. az áru cseréjével,
3. az áru vételárának visszafizetésével,
4. az áru árából nyújtott megfelelő árengedmény kifizetésével,
5. írásos felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,
6. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

8.15. A jótállási idő 12 hónap. Ha az eladott árun, annak csomagolásán, vagy a hozzá mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a felhasználási határidő, a jótállási határidő nem telik le ezen határidő letelte előtt. Ha a vevő vállalkozó, és a terméket üzleti tevékenység céljára vásárolja, a jótállási időt a gyártó jótállási feltételei szabályozzák, a Kereskedelmi törvénykönyv idevágó szabályaival (429. és azt követő szakaszok) összhangban. Bizonyos termékek esetében a gyártó korlátozza a jótállást olyan vevők esetében, akik nem fogyasztók. Az áru hibáját, és az áru hibájából eredő követeléseket a jótállási idő végéig érvényesíteni kell. A jótállási idő leteltével megszűnik a reklamáció érvényesítésének joga.

8.16. A Szerződési feltételekben szabályozott jótállási idő fogyasztók esetében összhangban van a Polgári törvénykönyvvel, és nem vonatkozik a vállalkozókra, így ezen általános szerződési feltételekre nem alkalmazandó.

8.17.  A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő nem tudta használni az árut annak garanciális javítása miatt.

8.18. Az áru új árura való cseréje esetén a vevő kap egy dokumentumot, amelyen fel van tüntetve a kicserélt áru, és a további esetleges reklamációkat az eredeti számla és ezen reklamációs dokumentum alapján lehet érvényesíteni. Az áru új árura való cserje esetén az új áru átvételétől újra el kezd telni a jótállási idő, de csak az új áru vonatkozásában.

8.19. Az összes garanciális javítás ingyenes, ha az igényléséig nem szűnt meg a jótállás érvényesítésének joga a jelen általános szerződési feltételek 8.13 pontja szerint.

8.20. Eltávolítható hiba esetén az árut megjavítják. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a szokásos használatot, az eladó a vevővel megfelelő árengedményben állapodhat meg az áru vételárát illetőleg. Árengedmény esetén később nem lehet ugyanezt a hibát reklamálni.

8.21. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza azt, hogy az árut rendeltetésszerűen lehessen használni, mint egy hibátlan árut, az eladó kicserélheti a hibás árut egy másik, azonos, vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező árura, vagy jóváírást állít ki.

8.22.  Ha a hibás áru átadásával a szerződés alapvetően sérül, a vevő: 

a) kérheti a hibák eltávolítását pótáru átadásával a hibás helyett, a hiányzó áru átadásával, és kérheti a jogi hibák eltávolítását,  
b) kérheti a hibák eltávolítását az áru javításával, ha a hibák javíthatók,
c) megfelelő engedményt kérhet a vételárból, vagy 
d) elállhat a szerződéstől.

8.23. A vevőt csak akkor illeti meg a 8.22. pontban felsorolt igények közötti választás lehetősége, ha az igényt az eladóval a hibáról való tájékoztatás időbeni elküldésével egyidejűleg közli, vagy felesleges késedelem nélkül az ilyen tájékoztatást követően. Az érvényesített igényt a vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg. Ha azonban kiderül, hogy az áru hibáit nem lehet megjavítani, vagy azok javítása aránytalanul magas költségekkel járna, a vevő pótárut kérhet,  ha erre felesleges késedelem nélkül megkéri az eladót, miután az eladó tájékoztatta őt erről a tényről. Ha az eladó nem távolítja el az áru hibáit a megfelelő utólagos határidőben, vagy annak letelte előtt közli, hogy a hibákat nem távolítja el, a vevő elállhat a szerződéstől, vagy megfelelő engedményt kérhet a vételárból.

8.24.  Ha a vevő nem  közli a 8.23. pontban meghatározott határidőn belül érvényesített igényét, akkor olyan szavatossági igényei vannak, mint a szerződés nem alapvető megsértése esetén.

8.25. Ha a hibás áru átadásával a szerződés nem alapvető módon sérül, a vevő kérheti a hiányzó áru átadását és az áru többi hibájának eltávolítását, vagy árengedményt kérhet a vételárból.

8.26. Amíg a vevő nem kér engedményt a vételárból, vagy nem áll el a szerződéstől, az eladó köteles átadni a hiányzó árut és eltávolítani az áru jogi hibáit. A többi hibát saját választása szerint kell eltávolítania az áru javításával, vagy pótáru nyújtásával; a választott hibaeltávolítási móddal azonban nem okozhat a vevőnek aránytalan költségeket.  

8.27.  Ha a vevő az áru hibáinak eltávolítását követeli, nem érvényesíthet más szavatossági igényt az utólagos megfelelő határidő letelte előtt, amelyet ebből a célból az eladónak köteles nyújtani, kivéve a kártérítési igényt és a kötbérigényt. Ez nem érvényes, ha az eladó közli a vevővel, hogy nem teljesíti kötelességeit ebben a határidőben. Ezt a határidőt a vállalkozók számára készült jelen Szerződési feltételek 8.10. pontjával összhangban kell meghatározni.

8.28.  Amíg a vevő nem állapít meg határidőt a 8.27. pont szerint, vagy nem kér árengedményt a vételárból, addig az eladó közölheti a vevővel, hogy a hibákat egy bizonyos határidőn belül eltávolítja. Ha a vevő, miután megkapta ezt az értesítést, felesleges késedelem nélkül nem közli az eladóval egyet nem értését, ez az értesítés úgy érvényes, mint a határidő meghatározása a 8.27. bekezdés szerint.  

8.29.  Ha az eladó nem távolítja el az áru hibáit a 8.27 vagy 8.28 pontok szerint megállapított határidőben, a vevő árengedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől, ha a figyelmezteti az eladót a szerződéstől való elállás szándékára a határidő 8.27. pont szerinti meghatározása során vagy a szerződéstől való elállást megelőző megfelelő határidőben. A vevő a választott igényét az eladó beleegyezése nélkül nem módosíthatja.

8.30. Jelen Szerződési feltételek céljára a szerződés megsértése alapvető, ha a szerződést megsértő fél a szerződés megkötése idején tudta, vagy ebben az időben ésszerű volt feltételezni a szerződés céljára való tekintettel, amely a szerződés tartalmából kitűnt, vagy azon körülmények alapján, amelyek mellett a szerződést megkötötték, hogy a másik fél nem lesz érdekelt a kötelezettségeinek teljesítésében a szerződés ilyen módon történő megsértése esetén. Kétség esetén érvényes, hogy a szerződés megsértése nem alapvető.

8.31. A reklamáció rendezése csak a reklamációt érvényesítő űrlapon feltüntetett hibákra vonatkozik.

8.32. A vevő jogosultsága az áru hibáinak reklamációjára azután, miután élt a jogával, és kérte az eladótól az áru hibáinak eltávolítását a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek szerint, kimerült, és tekintet nélkül a reklamáció eredményére, a továbbiakban nem jogosult ugyanezen egyedi hiba miatt (nem azonos fajta hiba miatt) ismételten reklamálni.

8.33. Ha az eladó a reklamációs eljárást a reklamáció indokolt elutasításával zárja le, azonban a termék hibája objektív módon létezik és nem lett eltávolítva, a vevő az áru hibájának eltávolítására vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti.

8.34. A reklamált áru fióktelepen történő átvételéhez szükséges okmányok, ha a vevő áfa alany vállalkozó:  
• A személyes átvételre megrendelt árut csak a cég ügyvezetője, vagy az általa meghatalmazott személy veheti át.
• Ha az árut a cég alkalmazottja jön átvenni, szükség van az ügyvezető meghatalmazására, amelyen fel van tüntetve a megbízott alkalmazott személyazonossági igazolványának szám.
• Az ügyvezető, vagy az által meghatalmazott személy ellenőrzése céljából a személyazonosságot érvényes Személyazonossági igazolvánnyal és a Cégjegyzékből ill. a Vállalkozói jegyzékből készített kivonattal kell igazolni, hogy megakadályozzák a személyek összetévesztését az áru átvétele során. 

9. A szerződéstől való elállás vállalkozó részéről

9.1. Az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől,  ha kifogytak a készletei, az áru nem beszerezhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megegyezett áru gyártója, importőre vagy forgalmazója felfüggesztette a gyártást, vagy olyan komoly változásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését, vagy vis maior okokból kifolyólag, vagy  ha a tőle elvárható maximális erőfeszítés ellenére sem képes az ügyfélnek szállítani az árut a jelen szerződési feltételek által meghatározott határidőben, vagy a webáruházban feltüntetett áron. Az eladó köteles erről a tényről azonnal tájékoztatni a vevőt, és visszafizetni neki az adásvételi szerződésben megegyezett áru már megfizetett előlegét a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül, azonos módon, mint amilyet a vevő alkalmazott a saját fizetése során. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, ha ezzel kapcsolatban a vevőnek nem lesz számlázva semmilyen további illeték. Az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől akkor is, ha a vevő nem vette át az árut öt munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor a vevő köteles lett volna ezt az árut átvenni.

9.2. Az olyan vevőnek, aki vállalkozó, felkínálható a adásvételi szerződéstől való elállás pótlehetősége a visszaadott áru állapotának, az elmaradt jótállásnak és a visszaadott áru aktuális árának függvényében. Az áru állapotát az eladó értékeli fel. Ha a felek nem tudnak megállapodni mindkettőjük számára elfogadható feltételekben, az áru az eladó költségén vissza lesz szolgáltatva. Az eladó kiszámlázhatja a vevőnek az esetlegesen felmerülő további költségeket. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne tegye lehetővé a szerződéstől való elállást, tekintettel a termék jellegére és állapotára a visszaszolgáltatás idején.  

9.3. A vevő elállhat az adásvételi szerződéstől az 513/1991. Tt. sz. Kereskedelmi törvénykönyv (a továbbiakban „Kereskedelmi törvénykönyv”) értelmében.

10. Záró rendelkezések

10.1.  Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen általános szerződési feltételek módosítására. A jelen általános szerződési feltételek módosításáról szóló írásos tájékoztatás kötelezettsége teljesül azáltal, ha a tájékoztatást elhelyezik az eladó webáruházának honlapján.

10.2. Az eladó szavatol a vevőnek azért, hogy a termék ára a megrendelés idejében, valamint a kézbesítés ára a kézbesítés megállapodott ideje alatt nem változik. Az eladó nem felel a vevőnek az áru késedelmes kézbesítéséért, amelyet a futárszolgálat (vagy a vevő helytelenül megadott címe) okozott, az áru kézbesítésének esetleges elmaradásáért (a szállító hibájából), a küldemény sérüléséért, amit a futárszolgálat vagy a posta okozott (ilyen esetben közvetlenül a futárszolgálat dolgozójánál, vagy a postán kell reklamálni).

10.3. Ha az adásvételi szerződést írásos formában kötötték meg, annak bármilyen módosítását írásba kell foglalni.

10.4. Kétség esetére a szerződő felek megállapodtak, hogy használati időnek minősül az áru vevőnek történő, jelen általános szerződési feltételek 5.7. pontja szerinti kézbesítésétől (beleértve a kézbesítés napját) az áru eladónak való visszaszolgáltatásáig, illetve a futárnak az eladó részére történő szállítás céljából való átadásáig eltelt idő.

10.5. A szerződő felek megállapodtak, hogy kettejük között a kommunikáció főképp e-mail üzenetek, illetve levélküldemények formájában fog megvalósulni.

10.6. A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Kereskedelmi törvénykönyv megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

Kelt Feketenyéken, 2018. február 28-án

 Nyitvatartás
Hétfő 9:00 - 17:00
Kedd 9:00 - 17:00
Szerda 9:00 - 17:00
Csütörtök 9:00 - 17:00
Péntek 9:00 - 17:00
Szombat 9:00 - 12:00
Vasárnap Zárva

fishmaster

Elérhetőségek
Fishmaster.hu
fishmaster s.r.o,
925 06 Čierna Voda 89
statisztikai számjel:
47 737 697
Üzletünk:
Fishmaster
Hodská 370/44
924 01 Galanta

© Minden jog fenntartva - www.fishmaster.sk
Webdesign

Minden jog fenntartva - www.fishmaster.hu
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Személyes adatok védelme  |  Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom